Arvot

TyöSykkeen toiminnan arvot ovat:

Yhteistyö

 • Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä ja hakeudumme siihen aktiivisesti.
 • Teemme yhteistyötä toistemme sekä asiakkaidemme kanssa.
 • Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet.
 • Arvostamme asiakkaan aktiivisuutta.
 • Parhaat ratkaisut löytyvät yhdessä neuvotellen.

Asiantuntijuus

 • Pidämme huolta omasta asiantuntijuudestamme, ammattitaitomme ja työmme kehittämisestä.
 • Huolehdimme asiantuntijuuden jakamisesta toisillemme ja asiakkaillemme.
 • Arvostamme toistemme asiantuntijuutta.
 • Teemme työtämme suunnitelmallisesti.
 • Huolehdimme ammattieettisten periaatteiden noudattamisesta.

Luottamus

 • Luotamme itseemme, omaan asiantuntijuuteemme, työtovereihimme ja asiakkaisiimme.
 • Haluamme olla luottamuksen arvoisia.
 • Arvostamme rehellisyyttä.
 • Arvostamme selkeitä pelisääntöjä.
 • Haluamme seistä sanojemme takana.
 • Vaitiolovelvollisuus on meille tärkeä asia ja osa asiantuntijuuttamme.

Rohkeus

 • Haluamme toimia rohkeasti ja rohkaista myös muita muutoksiin.
 • Rohkeus on luovuutta, uskallusta tehdä asioita uusilla tavoilla, kykyä löytää uusia ratkaisuja.
 • Rohkeus syntyy luottamuksesta, yhteistyöstä ja vahvasta asiantuntijuudesta.

Kunnioitus

 • Arvostamme ja kunnioitamme itseämme, toisiamme, asiakkaitamme ja ympäristöämme.