Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi toimii asiantuntijana seuraavilla osa-alueilla työterveydessä

Työterveyspsykologi

  • tutkii ja arvioi työkykyä osana moniammatillista tiimiä
  • neuvoo ja ohjaa asiakasta löytämään työssä jaksamisen ja palautumisen keinoja
  • selvittää työn psykososiaalisia voimavara- ja kuormitustekijöitä ja antaa suosituksia työssä jaksamisen kehittämiseksi

Työ toteutetaan

  • yksilövastaanottokäynneillä
  • työpaikkakäynneillä
  • ryhmille ja työyhteisöille työnantajan kanssa sovitusti

Lisäksi

Työterveyspsykologi voi osallistua myös muuhun työkykyä ja työyhteisön hyvinvointia ylläpitävään toimintaan työyhteisöissä. Työterveyspsykologia voi käyttää myös työyhteisön kriisi- tai ristiriitatilanteissa.