Sähköiset kyselyt

Työkykyjohtamista  ja esimiestyötä tukevat palvelut

  • Työhyvinvointikysely
  • Terveyskysely
  • Esimiehen työkalupakki -kartoitus
  • Riskienarviointi
  • Jokin muu yritystäsi palveleva kysely