Debriefing

Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat myös jälkipuintikeskustelut (debriefing)

Jälkipuintikeskustelu on tarpeen järjestää silloin, kun työpaikalla on tapahtunut jotakin äkillistä ja järkyttävää, joka uhkaa työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä. Jälkipuintikeskustelu tulisi järjestää 1-5 päivän kuluessa, joten yhteydenotto työterveyshuoltoon on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Yleensä yhteydenottaja on esimerkiksi työyhteisön esimies.

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti yksikön omaan työterveyshoitajaan. Hänelle voi jättää kiireellisen soittopyynnön TyöSykkeen vaihteeseen p. 029 308 0300. Työterveyshoitaja tekee puhelinkeskustelun yhteydessä arvion jälkipuintikeskustelun tarpeesta, aikataulusta ja käytännön järjestelyistä.

Jälkipuintikeskustelu järjestetään yleensä kahden koulutetun työntekijän voimin. Yleensä toinen näistä työntekijöistä on työyhteisön oma työterveyshoitaja. Jälkipuintikeskustelut ovat yleensä työpaikan tiloissa järjestettäviä ryhmäkeskusteluja, joihin voivat osallistua kaikki, joita traumaattinen tapahtuma koskettaa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Mikäli keskusteluun osallistuu vain 1-2 henkilöä, tapaaminen järjestetään yleensä työterveyshuollon tiloissa yhden työntekijän vastaanotolla.

Jälkipuintikeskusteluissa olennaista on luottamus, rauhoittuminen sekä tapahtuneeseen liittyvien ajatusten ja tunteiden jäsentäminen. Tavoitteena on toipumisen tukeminen, stressireaktioiden normalisoiminen ja surutyön käynnistyminen.

Keskustelujen lopuksi arvioidaan osallistujien jatkotuen tarve ja ohjataan tarvittaessa sen piiriin.

Työpaikalla tapahtuu äkillistä / järkyttävää

Jälkipuinti järjestettävä 1-5 päivän kuluessa

Yhteys työterveyshuoltoon

Kiireellinen soittopyyntö omalle työterveyshoitajalle

Jälkipuintikeskustelu työpaikan tiloissa koulutetun vetäjän johdolla

Arvioidaan jatkotuen tarve

Ohjaus jatkotuen piiriin