TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Haluaisitko Sinäkin hoidon tarpeen arvioinnin kokeneelta hoitotyön ammattilaiselta? Nyt se on mahdollista työterveyshuollossa:

  • Kun asiakas soittaa TyöSykkeeseen, on hänellä  mahdollisuus saada hoidon tarpeen arvio hoitajalta, niin valitessaan, takaisinsoittojärjestelmään soittaessaan.
  • Määriteltyjen kriteerien perusteella hoidon tarpeen arviointia tekevä työterveyshoitaja ohjaa sairaan potilaan joko kotihoito-ohjein varustettuna jäämään kotiin tai sopimussisällön perusteella oikeaan hoitopaikkaan perusterveydenhuoltoon, päivystykseen, tai työterveyteen hoitajan sairausvastaanotolle, lääkärin etäkontaktille tai sairausvastaanotolle TyöSykkeeseen.
  • Tämä hoidon tarpeen arviointi- palvelu varmistaa laadukkaat palvelut, niin asiakkaalle kuin palveluita ostavalle yritykselle.
  • TyöSyke Oy:ssä palvelut arvioidaan asiakkaan tarpeen mukaan työterveyssopimus huomioiden.

Julkaistu kohteessa
AIHEPIIRIT
Blogissa nyt

Lue lisää