Kirjoitukset aiheesta Terveys

Susanna Kallio

TyöSyke Oy:n asiakkuuspäällikkö ja työterveyshoitaja

T= Työilmapiiri koostuu monesta tekijästä ja on lopulta arjessa hyvin pieniä tekoja. Muistitko tänään hyvän käytöksen kulmakivet:kiitos, anteeksi, ole hyvä? Niillä pääsee jo pitkälle oman työpaikan työilmapiirin kohentamisessa ja ylläpitämisessä.  Y= Yötyö ei sisälly päivätyöläisten työrytmiin. Unohda sähköpostit ja työt

Merkitty: ,
Julkaistu kohteessa Terveys, Työssä jaksaminen, Työterveys, Työyhteisö

Sanna Eloranta

  TyöSyke on Hämeenlinnan, Riihimäen, Hausjärven ja Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin omistama osakeyhtiö, joka tuottaa työterveyshuoltopalvelut omistajiensa työntekijöille sekä lisäksi tarjoaa lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja alueen yrityksille. TyöSyke on toiminut nyt 10 vuotta ja toiminta on tänä aikana laajentunut ja kehittämistyötä on tehty koko ajan

Merkitty: ,
Julkaistu kohteessa TyöSyke, Työterveys

Laura Sinkkonen

Työfysioterapeutti, TyöSyke Oy

Terveyskeskuksen työterveyshuolto toimi omana yksikkönään pääterveysasemalla Viipurintiellä. Hämeenlinnan seudun Kansanterveystyön kuntayhtymän aikana työterveyshuollon palveluja tuotettiin myös Kalvolan, Rengon ja Hauhon terveysasemilla, joissa työterveyshoitajat ja työterveyslääkärit tekivät muun työn ohella osan työterveyshuoltoa. Vuoden 2006 alussa kansanterveyslakia muutettiin siten, että kunta voi

Merkitty:
Julkaistu kohteessa TyöSyke, Työterveys

Johanna Kankaristo

Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sisäilmasto-ongelmat ovat löytäneet suuren yleisön tietoisuuteen. Tämä on erittäin hyvä asia! Valitettavasti aihealue on kuitenkin lapsenkengissään, mitä tutkittuun ja varmistettuun tietoon tulee. Aiheeseen liittyy tästä syystä erittäin paljon epävarmuutta ja epätietoisuutta. Tällainen tilanne synnyttää mahdollisuuden täysin

Merkitty:
Julkaistu kohteessa Terveys, Työssä jaksaminen, Työterveys

Outi Mäntysaari

Työterveyshoitaja, TyöSyke Oy

Mitä työntekijä voi tehdä? Työntekijälle hyvä neuvo pyytää päästä terveystarkastukseen jossa voi keskustella asioista. Vaikka työntekijällä on”työikäisen oma vastuu itsestään” – työterveyshoitaja voi terveystarkastuksissa ottaa muistiasiat puheeksi ja puhua elintapojen vaikutuksista muistiin. Työn rikkonaisuus ja työn hallinta tai työn hallinnan

Merkitty: , , ,
Julkaistu kohteessa Työssä jaksaminen, Työterveys

Marjo Saunamäki

Työterveyspsykologi, joka opiskelee työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologiksi. Hänellä on työkokemusta sekä ammatinvalinnanohjauksesta, kuntoutuksesta että työterveyshuollosta.

Tiedetään, että esimiestyöllä on ratkaiseva merkitys sen kannalta, kuinka työntekijät jaksavat työssään. Tutkimustenkin mukaan hyvällä henkilöstöjohtamisella on merkittävä vaikutus henkilöstön sairauspoissaolojen määrään. Kun työssäni kuuntelen ihmisten toiveita esimiehilleen, niissä toistuvat usein samat teemat: oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta huolehtiminen, kohtaaminen, kuuntelu. Työntekijät

Merkitty: ,
Julkaistu kohteessa Terveys, Työssä jaksaminen, TyöSyke, Työterveys

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Mikä estää siirtämästä vastaanottoa ulos, kauniissa luonnonhelmassa kävellen ja miksipä ei välillä puistonpenkille istahtaen ihailemaan ympäröivää luontoa. Kun tuntee ihmisen riittävän hyvin pitkän hoitosuhteen ansiosta, niin vuorovaikutus on mutkatonta ja toimii muutenkin kuin valkoisen takin sisältä ja perinteisessä steriilissä työhuoneessa istuen. Oikeastaan työterveys

Merkitty: ,
Julkaistu kohteessa Työterveys

Susanna Kallio

TyöSyke Oy:n asiakkuuspäällikkö ja työterveyshoitaja

Olet varmasti joskus pohtinut yrittäjänä, että miksi ihmeessä laki säätää tällaisen lakisääteisen työterveyshuollon olemassaolosta? Miksi tämä työterveyshuoltokin lisätään yrittäjän niskaan? Rahaa menee, mutta mitään ei saa tilalle. Eikö? Eikö tämä ole se perinteisin väittämä? Jos ajatuksesi ovat nämä, niin nyt

Merkitty:
Julkaistu kohteessa Työterveys

Laura Sinkkonen

Työfysioterapeutti, TyöSyke Oy

Olin Työterveyslaitoksen ja Ukk-instituutin järjestämässä koulutuksessa 12.3.2014, jossa käytiin läpi mm. tutkimustietoa istumisen terveysvaikutuksista. Aihe on erittäin lähellä sydäntäni, koska työssäni työfysioterapeuttina näen runsaasti asiakkaita, joille on tullut tuki- ja liikuntaelinvaivoja työasentoihin liittyen. Pitkäaikainen istuminen on yhtä suuri riskitekijä, kuin

Julkaistu kohteessa Työterveys

Auli Harjula

Työterveyshoitaja

Työterveyshuolto ei ole pelkästään sairaanhoitoa, jota tarvitaan silloin, kun nuha-kuume yllätää. Sairaanhoito on vain pieni osa työterveyshuollon monipuolista sisältöä. Työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on työntekijöiden terveyden- ja työolojen kehittäminen ja työkyvyn tukeminen koko työuran ajan. Työurat pitenevät

Julkaistu kohteessa Työterveys

Harri Virta

Yhteiskuntatieteilijä, jolla on yli 30 vuoden kokemus kunnallisten ja kuntaomisteisten organisaatioiden johtamistehtävistä. Toimii työterveyshuoltopalveluja tuottavan TyöSyke Oy:n toimitusjohtajana. Motto: Jos virta ei kulje, on vika johdossa.

Työkyvyn johtamisen ja työolojen parantamisen merkitys työurien pidentämisessä on koko ajan kasvussa. Enkä tarkoita nyt pelkästään eläkkeelle siirtymisajan nostamista, vaan myös työuran aikana tapahtuvaa työssäoloajan pidentämistä. TyöSyke Oy:n hallituksen jäsenen, professori Kaj Husmanin mukaan vuosittain vähintään 6000 työntekijää eläköityy ennenaikaisesti

Julkaistu kohteessa Työterveys
AIHEPIIRIT
Blogissa nyt

Lue lisää