Muutoksen johtaminen on muutoskyvyn johtamista

Muutoksen johtaminen on muutoskyvyn johtamista

Työelämässä eletään jatkuvassa muutoksessa: työn edellytykset muuttuvat, työpaikat vaihtavat omistajaa, työn tekemisen meininki muuttuu, työntekijöiden valmiudet muuttuvat. Muutos ja sen aikaansaamat tunnetason reaktiot voivat aiheuttaa niin työntekijälle itselleen kuin työyhteisölle erilaisia selviytymisen haasteita, monenlaisia selviytymismalleja voi ilmaantua: yksi voi nähdä muutoksessa mahdollisuuksia ja uusien porttien avautumisia, toinen voi osaltaan lamaantua niin, ettei työn tekeminen tahdo sujua, kolmas voi kylvää pahaa mieltään ottamalla kriittisen ja negatiivisen puhujan roolin ja mollata muutosta, neljäs voi keskittyä perustehtävään ja yrittää sen avulla selviytyä muutoksessa.

Esimiehen rooli korostuu muutoksessa. Esimiehen tulee mahdollistaa perustehtävän sujuminen muutoksista huolimatta. Miten sen sujumista voi muutoksessa mahdollistaa. Näkisin, että läsnäoleva kuuntelu, avoin vuoropuhelu työntekijöiden kanssa säännöllisesti kannustaen tuo turvaa muutoksessa. Toivon ylläpitäminen ja mahdollisuuksien näkemisen avaaminen on mielestäni keskeistä muutoksen johtamisessa. Samaten työntekijän kuunteleminen ja hänen reaktioidensa tunnistaminen, myöntäminen ja läpikäyminen on tärkeää. Agitaattoreiden ohjaaminen oikeaan suuntaan on myös huomioitava. Muutos antaa negatiiviselle mollaamiselle ja tulkinnalle helposti tilaa. Negatiivisen viestinnän ohjaaminen sisäiseen, rakentavaan suuntaan vaatii rohkeutta ja sietokykyä sekä tilannetajua. Työntekijöiden sitouttaminen ja sopeuttaminen vaatii esimieheltä sitoutumista henkilöstöönsä ja halua kuulla sen ääntä.

Esimiehen omalla asenteella ja muutoskyvyllä on ratkaiseva rooli myönteisen ja hallitun muutoksen läpiviemisessä. Omien tunnereaktioiden tunnistaminen ja työstäminen vaikuttavat muutoksen johtamiseen. Myös omasta palautumisesta ja tilanteiden nollaamisesta huolehtiminen auttavat jaksamaan muutoksen johtamisessa. Muutoksen johtaminen on prosessi, joka ikään kuin ei pysähdy. Tiettyjen etappien saavuttamisen jälkeen tulee toisia etappeja muutoksia, joita tulee johtaa.

Muutoksen johtaminen on oikeastaan ( työn sparraajamme sanoja lainatakseni) työntekijöiden muutoskyvyn johtamista.

Avatar
Pia Raukola

Johtava työterveyshoitaja