TyöSyke 10 vuotta kuntatyöntekijöiden tukena

TyöSyke 10 vuotta kuntatyöntekijöiden tukena

TyöSyke on Hämeenlinnan, Riihimäen, Hausjärven ja Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin omistama osakeyhtiö, joka tuottaa työterveyshuoltopalvelut omistajiensa työntekijöille sekä lisäksi tarjoaa lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja alueen yrityksille. TyöSyke on toiminut nyt 10 vuotta ja toiminta on tänä aikana laajentunut ja kehittämistyötä on tehty koko ajan ja se jatkuu edelleen. Tavoitteena on tiivis kumppanuus ja luottamuksellinen yhteistyö asiakasyrityksien kanssa.  

Työterveyshuolto painottuu työkyvyn tukemiseen, sekä ennaltaehkäisevästi että työkyvyn alentuessa työhön paluun tukemiseen. Tavallisimmat syyt työkyvyn alentumiseen ovat tuki-ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Työterveyshuollossa arvioidaan jäljellä oleva työkyky ja kuntoutusmahdollisuudet. Työterveysneuvotteluissa työntekijä, työterveyshuollon edustaja ja esimies yhdessä etsivät ratkaisua työntekijän  työkyvyn tukemiseen ja työhön paluuseen: pystyykö työntekijä palaamaan entiseen työhön, tarvitaanko jotain tukitoimia esimerkiksi työtehtävien keventämistä, lisäperehdytystä, haetaanko ammatillista tai lääkinnällistä kuntoutusta, miten työkyvyn seuranta järjestetään? Sairausloman jälkeen työhön palatessa voidaan myös hakea Kelasta osasairauspäivärahaa, jolloin tavallisimmin työntekijä palaa entiseen kokoaikatyöhön alkuun osa-aikaisena. Oikea-aikainen työhön paluu tukee työntekijän kuntoutustumista ja vähentää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä. 

Työkyvyn alentumisen puheeksi ottaminen on viime vuosina parantunut, kun varhaisen tuen mallit ovat jalkautuneet työpaikoille. Kun ongelmiin puututaan ajoissa vältytään monesti pitkiltä sairauspoissaoloilta. Työkyvyn alentuessa terveydentilan selvittelyt, sairauksien hoito ja kuntoutus vievät aikaa ja joskus työterveysneuvottelujakin tarvitaan useita ennen kuin tilanne selviää mutta työ on aina kaikille osapuolille kannattavaa. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat työnantajille isoja kustannuksia ja työntekijän tulot alenevat jos työstä poissaolo pitkittyy. Välillä tulee kuitenkin myös tilanteita, joissa sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyn alenema on niin suuri ja pysyvä ettei työhönpaluu ole mahdollista. Mielestäni tehty työ ei silloinkaan kuitenkaan mene hukkaan. On helpompaa hyväksyä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen kun muut mahdollisuudet on varmuudella poissuljettu.  

Vanhuuseläkeiän noustessa yhä useammalla työntekijällä on tulevaisuudessa pitkäaikaissairauksia. Työkyvyn tuen tarve työntekijöiden, työnantajien ja työterveyshuollon yhteistyössä jatkuu varmasti tulevaisuudessakin.  

Avainsanat:
,
Avatar
Sanna Eloranta