TyöSykkeen synty – mistä kaikki alkoi ?

TyöSykkeen synty – mistä kaikki alkoi ?

Terveyskeskuksen työterveyshuolto toimi omana yksikkönään pääterveysasemalla Viipurintiellä. Hämeenlinnan seudun Kansanterveystyön kuntayhtymän aikana työterveyshuollon palveluja tuotettiin myös Kalvolan, Rengon ja Hauhon terveysasemilla, joissa työterveyshoitajat ja työterveyslääkärit tekivät muun työn ohella osan työterveyshuoltoa.

Vuoden 2006 alussa kansanterveyslakia muutettiin siten, että kunta voi järjestää työterveyshuollon erillään muusta kansanterveystyöstä, joko yksin tai yhdessä muiden kuntayhtymien kanssa.

Henkilökunnalle järjestettiin yt-neuvottelut ennen organisaatiomuutosta. Työterveyslaitoksen kautta henkilökunnalle järjestettiin koulutusta toiminnan alkuvaiheessa.

TyöSyke Oy perustettiin 1.1.2008. Keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen toimipisteet tulivat mukaan TyöSykkeeseen helmikuussa 2008. TyöSyke muutti Turuntien tiloihin helmikuussa 2008.

TyöSykkeen nimi nousi henkilökunnan keskuudesta. Henkilökunta on saanut olla aktiivisesti mukana koko TyöSykkeen 10 – vuotisen toiminnan aikana suunnittelemassa ja kehittämässä, mikä on nähty positiivisena voimavarana. TyöSykkeessä on aina ollut vahva usko aktiiviseen työterveystoimintaan ja se on kantanut, vaikka henkilökunnassa muutoksia on tapahtunutkin. TyöSykkeen alkuvaiheessa lääkärityövoiman niukkuus toi työhön erityisiä haasteita.

Hämeenlinnan laajentuessa 2009 TyöSykkeeseen mukaan liittyi Lammin terveyskeskuksen työterveyshuolto. Riihimäellä TyöSykkeen toimipiste avattiin 2010 alkuvuodesta.

Tällä hetkellä TyöSykkeessä työskentelee 43 ammattitaitoista työntekijää viidessä eri toimipisteessä. TyöSykkeen arvot ovat yhteistyö, asiantuntijuus, luottamus, rohkeus ja kunnioitus. Nämä arvot ovat olleet vahvasti tiennäyttäjiä meille koko 10 vuotisen toiminnan ajan.

Avainsanat:
Laura Sinkkonen
Laura Sinkkonen

Työfysioterapeutti, TyöSyke Oy