Sisäilmaston ongelmia ?

Sisäilmaston ongelmia ?

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sisäilmasto-ongelmat ovat löytäneet suuren yleisön tietoisuuteen. Tämä on erittäin hyvä asia! Valitettavasti aihealue on kuitenkin lapsenkengissään, mitä tutkittuun ja varmistettuun tietoon tulee. Aiheeseen liittyy tästä syystä erittäin paljon epävarmuutta ja epätietoisuutta. Tällainen tilanne synnyttää mahdollisuuden täysin epävarman ja mahdollisesti hyvin pieniin osa-alueisiin liittyvän tiedon leviämisen suurena kaiken ratkaisevana uutisena. Esimerkiksi toksiinien eli bakteerien synnyttämien myrkkyjen vaikutuksista soluviljelmiin on uutisoitu melko paljonkin vaikka ne siis todellakin koskevat vain soluviljelmiä eikä esimerkiksi ihmisen kaltaista monimutkaista elinjärjestelmää. Sinänsä tuloksissa todennäköisesti on jokin totuus, mutta vielä emme pysty sanomaan, mikä sen käytännön merkitys on.

Itse toivoisinkin medialta vastuullista informaation levittämistä ja asioiden mittasuhteiden hallintaa. Liian usein tällaiset uutiset aiheuttavat (joskus myös) turhaa pelkoa.  Meidän täytyy kärsivällisesti tieteen maailmassa jaksaa odottaa tutkimuksia ja niiden tuloksia. Siihen asti meidän täytyy edetä arjessa nykyisen tiedon varassa ja miettiä yhdessä parhaat keinot selvitä joskus todella vaikeissakin tilanteissa eteenpäin.

Tärkeintä on, että nyt tiedämme sisäilmasto-ongelmiin todellakin liittyvän sairauksien syntymistä ja oireiden hankaloitumista (astma) sekä ylähengitysteiden ärsytysoireiden lisääntymistä ja infektioita. Tutkimus jatkuu, mutta koska tämä tieto on jo meillä, kaikkien toimijoiden tulee yhteistoimin pyrkiä ennaltaehkäisemään ja korjaamaan sisäilmasto-ongelmat.

Erikoistuva lääkäri Johanna Kankaristo

Avainsanat:
Johanna Kankaristo
Johanna Kankaristo

Työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri