Liikettä työpäivään – vähemmän istumista – istuminen on vaarallista

Liikettä työpäivään – vähemmän istumista – istuminen on vaarallista

Olin Työterveyslaitoksen ja Ukk-instituutin järjestämässä koulutuksessa 12.3.2014, jossa käytiin läpi mm. tutkimustietoa istumisen terveysvaikutuksista. Aihe on erittäin lähellä sydäntäni, koska työssäni työfysioterapeuttina näen runsaasti asiakkaita, joille on tullut tuki- ja liikuntaelinvaivoja työasentoihin liittyen.

Pitkäaikainen istuminen on yhtä suuri riskitekijä, kuin tupakka ja alkoholi. Pitkäaikainen istuminen hidastaa aiheenvaihduntaa, lisää riskiä ylipainoon, sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja ennen aikaiseen kuolemaan. Istumisen määrä on itsenäisenä tekijänä yhteydessä kuolleisuuteen riippumatta vapaa-ajan liikunnan määrästä. Niillä, jotka istuvat vapaa-aikana yli kuusi tuntia on suurempi kuoleman riski kuin alle kolme tuntia istuvilla.

Istuminen kuormittaa selän rakenteita ja hidastaa niiden aineenvaihduntaa. Istuminen rappeuttaa nivelrustoja, haurastuttaa luustoa, pienentää lihasmassaa ja heikentää jänteiden lujuutta.

Istumisella/liikkumattomuudella on myös vaikutuksia aivojen toimintaan, vireystilaan ja työssä jaksamiseen. Työn tehokkuus on parempi kun, työskennellään vuoroin istuen ja seisten.

Miten istumisaikaa voidaan vähentää?

  • Hanki sähköisesti säädettävä työpiste – työskentele vuoroin seisten ja istuen
  • Pidä työssä lyhyitä esim. 2 min kävelytaukoja 20 min välein kolme kertaa tunnissa.
  • Kokouksissa voi myös seistä ja kävellä
  • Seiso ja kävele, kun puhut puhelimessa, ajattelet tai luet.
  • Seiso kahvi- ja ruokatauoilla.
  • Tee lounastauolla pieni kävelylenkki.
  • Käytä portaita hissin sijaan.
  • Kävele ja pyöräile työmatka.
  • Seiso ja kävele myös junassa tai nouse välillä autosta kävelemään.
  • Seiso ja jumppaa tv:n ääressä – istu esim. ison pallon päällä

Kannustetaan toisiamme hyviin työasentoihin ja liikkuvaan työhön sekä liikuntaan yleensä.

Laura Sinkkonen
Laura Sinkkonen

Työfysioterapeutti, TyöSyke Oy