Tiedätkö mitä työterveyshuolto on?

Tiedätkö mitä työterveyshuolto on?

Työterveyshuolto ei ole pelkästään sairaanhoitoa, jota tarvitaan silloin, kun nuha-kuume yllätää. Sairaanhoito on vain pieni osa työterveyshuollon monipuolista sisältöä.

Työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on työntekijöiden terveyden- ja työolojen kehittäminen ja työkyvyn tukeminen koko työuran ajan.

Työurat pitenevät ja työntekijät haluavat jatkaa työssä virallisen eläkeiän täyttymisen jälkeenkin. Se asettaa myös työterveyshuollolle omat haasteet.

Työterveyshuollon painopistettä ollaan vahvasti viemässä ehkäisevän toiminnan suuntaan. Aktiivisen varhainen tuen merkitys työpaikoilla korostuu, kun työkyky syystä tai toisesta on uhattuna. Tällöin tarvitaan tiivistä yhteistyötä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon välillä.

Työterveyshuollossa työskentelee alan ammatilaisia ja asiantuntijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työhyvinvointi lisää työtyytyväistä ja työn tuottavuutta. Tarvitaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja on oltava valmis muutokseen.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Sen lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöille yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja siihen liittyviä muita toimintoja. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet.

Hyvä työterveyshuoltokäytännön mukainen työterveyshuolto perustuu työpaikan tarpeisiin. Työterveyshuollon sisällön laajuuteen vaikuttavat: työ, työjärjestelyt, henkilöstörakenne, työpaikan olosuhteet sekä näissä tapahtuvat muutokset. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

Työhyvinvointia kaikille!

Avatar
Auli Harjula

Työterveyshoitaja