Etkö kuulu jengiin?

Etkö kuulu jengiin?

Työpaikka on yksi ihmisen tärkeistä ympäristöistä henkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen. Työpaikalla voi parhaimmillaan kokea onnistumisia, tuntea kuuluvansa yhteisöön, saavuttaa asettamiaan tavoitteita, tutustua paremmin itseensä ja uusiin ihmisiin toimiessaan työyhteisössä. Yleensä hyvinvoivalla työpaikalla suhteet ovat avoimia, ja moniammatilliseen tiimiin voi luottaa kaikissa tilanteissa. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun työpaikka aiheuttaa vaaran mielenterveydelle.

Mediassa on noussut esiin työpaikkakiusaamistilanteita ja ne ovat myös työterveyshuollon arkipäivää vastaanotoilla. Näissä tapauksissa Sigmund Freudin määritelmä mielenterveydestä kykynä tehdä työtä ja rakastaa saa uuden mielenkiintoisen värityksen, kun itse työ syö mielenterveyttä.

Työntekijä voi olla hyvin työkykyinen, mutta ei siinä työpaikassa, joka sairastuttaa henkisesti ja saa aikaan oireita. Työpaikkakiusaaminen voi olla eristämistä työyhteisöstä, puhumattomuutta, loukkaavia sanoja, mitätöintiä tai jopa fyysistä kiusaamista tai häiriköintiä. Muotoja on monia ja tarkkaa määritelmää ei mielestäni kukaan ammattilainen pysty eikä voi antaa, koska kiusaaminen on jokaisen henkilökohtainen kokemus.

Kuka sitten on vastuussa ja miten se kiusaamiseen tulisi puuttua. Onko se esimiehen tehtävä? Entä jos kiusaaja on juuri esimies, joka vähentää työtehtäviä ja samalla salakavalasti syö työntekijän itsetuntoa. Entä kuka näkee ja kenelle voi kertoa? Jos juuri sinä näet kiusaamista työyhteisössäsi, myönnä tilanne ja tuo asia hienovaraisesti esiin joko esimiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa tai sitten suoraan työntekijän kanssa. Jos itse koet kiusaamista, et saa jäädä yksin asian kanssa. Asian hautominen pahentaa usein tilannetta ja saa sen muuttumaan todella monimutkaiseksi tilannetta yksin pohtiessa.

Työpaikoilla on usein laadittu hienot varhaisen tuen mallit ja päihdemallit, mutta missä on kiusaamiseen puuttumisen malli? Mallin tulisi sisältää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten toimin, jos huomaan, että jotakuta kiusataan? Mitä teen, jos minua kiusataan? Entä mitä kiusaajalle tapahtuu? Mallit eivät ratkaise olemassa olevaa tilannetta, mutta tuo turvaa ja selkeyttä työpaikoilla toimimiseen. Työpaikkakiusaaminen on kitkettävissä pois avoimen työyhteisön sekä hyvän johtamisen avulla. Kaikilla on oikeus kuulua jengiin.

Susanna Kallio
Susanna Kallio

TyöSyke Oy:n asiakkuuspäällikkö ja työterveyshoitaja