Onko teillä hyvä työyhteisö?

Onko teillä hyvä työyhteisö?

Hyvä työyhteisö toimii sisäisillä vahvoilla toimintamalleilla, työterveyden lasku on maltillisen tasainen, ei ajoittain käsiin räjähtelevä tilanteiden purkautuessa liian myöhään. Ennaltaehkäisyn näkökulma säästää monilta henkisiltä kuin taloudellisiltakin vaurioilta. TyöSyke Oy:n työyhteisö pitää yllä sellaista hyvää periaatetta, jossa asioista keskustellaan avoimesti ja on oikeus sanoa ääneen, jos ei ole juuri tänään se paras päivä osallistua työyhteisön vuorovaikutukseen. Jokainen työntekijä on kyllin hyvä yrittäessään parhaansa.

Mitä on olla hyvä työntekijä työyhteisössä? Määritelläänkö se objektiivisesti vai subjektiivisesti. Vastaus on: sekä että. Lopeta vertailu ja totea, olen riittävä – minä itse. Jos esimies ei anna palautetta, pyydä sitä aktiivisesti ja pyri vuorovaikutukseen sekä tuo esiin rohkeasti omia ajatuksiasi työn ja työyhteisön parantamiseksi. Näytä, että olet kiinnostunut yhteisestä hyvästä.

Työpaikalla hyvä työntekijä on sitoutunut työhönsä ja on vastuussa omasta työstää, tiedostaen puutteensa ja vahvuutensa. Esimiehen rooli tässä paletissa on olla aktiivinen vuorovaikutteinen palautteen antaja, niin onnistumisissa kuin vaikeuksien äärellä. Niin esimiehen kuin työntekijänkin on tiedostettava oma roolinsa palana koko yrityksen kokonaisuutta – miksi minä olen töissä ja teen juuri tätä työtä.

Koko työyhteisön rehellisyys on kaiken ydin. Peittelyn ja takanapäin puhumisen väistyessä esiin nousee toimiva ja avoin työyhteisö, jolla on avaimet menestykseen, kun toimintaa voidaan läpinäkyvästi arvioida.

Jokaisen yrityksen oma hyvä muistaa, että heillä on kapteeni ja miehistö. Kapteeni kertoo mihin satamaan ollaan purjehtimassa ja miehistö antaa vinkkinsä ja panoksensa siihen, millä tavalla. Pahimmat karikot on kapteenilla hyvä olla tiedossa, mutta pohjakosketustakaan ei aina voi välttää. Tästäkin selviää hyvällä miehistöllä. Työterveys on kapteenin ja miehistön tuki, mutta ei pelastusrengas.

Susanna Kallio
Susanna Kallio

TyöSyke Oy:n asiakkuuspäällikkö ja työterveyshoitaja