Elvytä ensiaputaitosi

Elvytä ensiaputaitosi

Apua, mitä minä voin hätätilanteessa tehdä? Onneksi ensiaputaitoja tarvitsee harvoin arjessa, mutta kun tilanne sattuu kohdalle, ovat tiedot ja taidot enemmän kuin tarpeen.

Suomen Punainen Risti ilmaisee asian osuvasti; ensiapu on elämäntaito. Ja jatkaa: Vaikka ensiavun ohjeet ja menetelmät ovat muuttuneet vuosien saatossa, toiminnan keskeisin ajatus on pysynyt ennallaan; tärkeintä on halu ja valmius pysähtyä auttamaan kanssaihmistä.

Tämän olen ilokseni saanut huomata todeksi ensiapukursseilla, joita olen päässyt tuoreena ensiapukouluttajana jo joitakin pitämään. Kursseille osallistuneilla ihmisillä on oikeasti vilpitön halu auttaa toveria sekä aito kiinnostus kartuttaa ja kerrata omia ensiaputietoja- ja taitoja. Vaikkakin meitä ohjaa jo lakien puolesta velvollisuus auttaa ja oikeus tulla autetuksi, on hienoa todeta maailman inhimillinen puoli: tee toiselle se, minkä toivoisit itsellesikin tehtävän.

Ensiaputilanne voi tulla vastaan kenelle tahansa, missä ja milloin tahansa. Se voi koskea meitä itseämme, läheisiämme tai meille vierasta ohikulkijaa. Ensiavun perustiedot ja kurssilla harjoiteltavat taidot auttavat ja rohkaisevat meitä kaikkia toimimaan tositilanteessa. Ensiavulla voi todella jopa pelastaa toisen hengen. Yksinkertaisin hengen pelastava toimenpide on hengitysteiden avaaminen päätä varovaisesti taaksepäin kääntämällä. Tällä helpolla toimenpiteellä pystytään pelastamaan moni ihmishenki esim. autokolarin yhteydessä. Suurin osa ensiaputoimista on helppoja toteuttaa, ratkaisevaa on rohkeus ja halu pysähtyä toimimaan.

Ensiapukursseja on erimittaisia. Lyhyin kurssi on neljän tunnin mittainen hätäensiapukurssi. Tällä kurssilla pääsee jo harjoittelemaan peruselvytystä, johon vuoden 2014 alusta alkaen on kuulunut myös maallikkokäyttöön tarkoitetun defibrillaattorin (sydämen sähköisen rytmin siirtolaite) käyttämisen opettaminen. Kurssilla käydään lisäksi läpi mm. toimintaa onnettomuustilanteissa/sairauskohtauksessa sekä harjoitellaan tajuttoman uhrin kylkiasentoon laittamista.

Ensiapukurssia suositellaan käytäväksi kolmen vuoden välein. Jos sinulla on tunne, että omat ensiaputaidot vaatisivat päivittämistä, niin suosittelen lämpimästi ensiapukurssille hakeutumista ja näiden tärkeiden taitojen elvyttämistä.

Avatar
Satu Jylhä

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, työterveyshoitaja