TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSyke sulkeutuu tänään poikkeuksellisesti klo 11. Puhelinpalvelu palvelee klo 11.30 saakka.

Palvelemme jälleen huomenna klo 8.00.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSykkeen toimipisteet ovat suljettuina perjantaina 2.11.2018 klo 11 lähtien henkilökuntatilaisuuden vuoksi. 

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Haluaisitko Sinäkin hoidon tarpeen arvioinnin kokeneelta hoitotyön ammattilaiselta? Nyt se on mahdollista työterveyshuollossa:

  • Kun asiakas soittaa TyöSykkeeseen, on hänellä  mahdollisuus saada hoidon tarpeen arvio hoitajalta, niin valitessaan, takaisinsoittojärjestelmään soittaessaan.
  • Määriteltyjen kriteerien perusteella hoidon tarpeen arviointia tekevä työterveyshoitaja ohjaa sairaan potilaan joko kotihoito-ohjein varustettuna jäämään kotiin tai sopimussisällön perusteella oikeaan hoitopaikkaan perusterveydenhuoltoon, päivystykseen, tai työterveyteen hoitajan sairausvastaanotolle, lääkärin etäkontaktille tai sairausvastaanotolle TyöSykkeeseen.
  • Tämä hoidon tarpeen arviointi- palvelu varmistaa laadukkaat palvelut, niin asiakkaalle kuin palveluita ostavalle yritykselle.
  • TyöSyke Oy:ssä palvelut arvioidaan asiakkaan tarpeen mukaan työterveyssopimus huomioiden.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSyke Oy on kehittämässä työterveyspainotteista sairaanhoitoa siten, että asiakkaat tavoittavat etäkontaktilääkärin vaivattomasti. Toiminta on alkanut yleislääkärin puhelinvastaanottotoiminnasta Riihimäen yksiköstä syyskuussa 2018.Etäkontakti on yksi uusi palveluvalikon palvelu ja tuo lisäresurssia TyöSykkeen lääkäripalveluihin.

Asiakastyytyväisyys varmistetaan jatkuvalla sähköisen asiakaspalautteen keräämisellä. Asiakaspalautteiden perusteella kehitetään toimintaa edelleen. Ensimmäisten palautteiden perusteella asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä puhelinkontaktilääkäreihin.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Tiistaina 20.11.2018 klo 9.00 – 13.00

TyöSykkeen Lammin toimipisteessä järjestetään TyöSyke Oy:n asiakkaille työpaikkojen yhteinen hätäensiavun kertauskurssi 4h(4×45 min).

Kurssi pidetään TyöSykkeen Lammin toimipisteessä, toinen kerros, ruokalan kokoustila, osoite Evontie 33 16900 Lammi.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 6.11.2018 satu.jylha@tyosyke.fi

Kurssille otetaan 12 osallistujaa ja kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi jatkaa EA I ja II kurssien voimassaoloa kolmella vuodella.

Peruutus kaksi viikkoa ennen kurssia, tätä myöhemmin peruutetusta tai täysin peruuttamattomasta kurssista laskutamme koko kurssin hinnan.

Tervetuloa opettelemaan ja kertaamaan ensiaputaitoja!

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSykkeen kaikki toimipisteet sulkeutuvat keskiviikkona 7.11.2018 klo 11.00 henkilökunnan virkistysiltapäivän johdosta. Palvelemme normaalisti taas 8.11.2018.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSykkeen kaikki toimipisteet sulkeutuvat perjantaina 2.11.2018 klo 11.00. Palvelemme normaalisti taas maanantaina 5.11.2018.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Riihimäen Kontiontien toimipisteessä hoitajan vastaanotolla on 2.10. muutoksia, hoitaja ei ole poikkeuksellisesti paikalla. Hoidon tarpeen arvioijan saat tavoitettua normaalista ajanvarausnumerosta 0293080300, saadaksesi lisäohjeita.

Lisätietoja:

Johtava työterveyshoitaja Pia Raukola, 0293080303

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSykkeen puhelinliikenteessä on esiintynyt häiriöitä alkuviikon aikana. Ongelmaa selvitetään. Arvioitu kesto on kaksi päivää.

Pahoittelut mahdollisesta aiheutuvasta haitasta!

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSyke Oy on kanta-hämäläisten kuntaorganisaatioiden omistama yhtiö, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja pääosin omistaja-asiakkailleen. Toimimme neljässä toimipisteessä Kanta-Hämeen alueella. Palvelujemme piirissä on lähes 11 000 työntekijää.

Haemme nyt

työterveyspsykologia

Riihimäen toimipisteeseemme, 3 pv viikossa.

Meillä voit työskennellä joko työsuhteessa tai ammatinharjoittajana.

Yhteydenotot ja tiedustelut sekä hakemukset työterveyspsykologi Taina Kinnari, taina.kinnari@tyosyke.fi, tai työterveyspsykologi Marjo Saunamäki, marjo.saunamaki@tyosyke.fi.

Lähetäthän hakemuksesi 5.10.2018 mennessä.

 

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Hyvä asiakas. Mietitkö, kuinka TyöSykkeessä käsitellään henkilötietoja?

Tietosuoja-asetus on asettanut vaatimuksia kaikille henkilötietojen käsittelyyn osallistuville. Yrityksen ja henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajan välisille sopimuksille asetus on tuonut uusia vaatimuksia.

Työterveyspalvelujen tuottamisessa TyöSyke Oy toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa tietosuojavelvoitteista sen mukaisesti sekä huolehtii alihankkijoiden tietojenkäsittelyn tasosta erillisillä sopimuksilla.

Laskutuspalvelujen kohdalla meillä ei koskaan paljasteta yrityksen suuntaan henkilötietoja ja terveystietoja.

Miten TyöSykkeessä yleisesti varmistetaan, että tietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista?

Vastuullisesta ja lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä huolehditaan TyöSyke Oy:ssä osana arkipäivän jokapäiväisiä toimintoja. Tietoturvaa koskevat periaatteet ja pelisäännöt on kirjattu tietoturvapolitiikkaan, joka pitää sisällään myös henkilöstön tietosuojaosaamista edistävät koulutuskäytännöt.

Huolellinen toimintaperiaatteiden ja -mallien dokumentointi on keskeinen osa tietosuoja-asetuksen toteuttamista. Tämän vuoksi TyöSyke Oy:n oman GDPR-projektin puitteissa käytiin läpi nykyisiä toimintatapoja ja ohjeita. Projektissa havaittiin, että lisäyksiä on tehtävä dokumentaatioon ja ohjeiden sisältöihin tarvitaan tarkennuksia. Tietosuojan toteutumista seurataan jatkossa erillisellä tilinpäätöksellä.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesta toiminnasta vastaa tehtävään erikseen nimetty tietosuojavastaava sekä hänen tuekseen keskeisistä muutoshallinnan toimijoista koottava tietosuojaorganisaatio.

Henkilöstön tietoturvatietoisuudesta, ohjeiden mukaisesta toiminnasta ja valmiudesta puuttua poikkeamiin huolehditaan kuten tähänkin asti mm. perehdytyksissä ja säännöllisissä tietosuojakoulutuksissa. Päivitetty koulutussisältö koulutetaan syksyn 2018 kaikissa TyöSykkeen toimipisteissä ja koulutus on henkilöstölle pakollinen.

Kenellä on informointivelvollisuus ja kuka vastaa rekisteri- ja käsittelyselosteista?

Kuten nykyisinkin, henkilöllä, jonka tietoja käsitellään, on oikeus saada tietää itseään koskevien tietojen käsittelystä ja säilytyksestä. Tietosuoja-asetuksen mukaan vastuu informointivelvoitteiden täyttämisestä on ensisijaisesti rekisterinpitäjällä.

TyöSyke Oy vastaa rekisterinpitäjänä kaikesta omiin tietoihin liittyvästä informoinnista, muun muassa rekisteriselosteen ylläpitämisestä sekä tietojen käsittelyä koskeva selosteesta, jonka tulee olla laadittuna viranomaisia varten.

Voiko henkilö pyytää TyöSyke Oy:stä omien tietojensa poistamista?

Terveydenhuollossa tietojen säilyttäminen perustuu lakiin ja kaikkia tietoja ei voida poistaa, mikäli henkilö on asioinut palveluntuottajalla. Ainoastaan arkistointisuunnitelmaan perustuen tietoja poistetaan säilytysajan päätyttyä. Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää perusteltua kertomustekstin poistamista esimerkiksi tietyin osin terveystiedoistaan. Mikäli poistamisprosessissa esiintyy erimielisyyttä, voidaan poistosta kieltäytyä perustellusti. Asiakas saa aina kirjallisen selvityksen kieltäytymisen syistä ja silti hänellä on oikeus olla vielä yhteydessä valtakunnalliseen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Miten henkilö voi tarkistaa omat tietonsa?

Henkilöllä, jonka tietoja käsitellään, on oikeus saada omat tietonsa rekisterinpitäjältä. Omat tiedot voi pyytää TyöSyke Oy:n vastaanotosta, joka toimittaa asiakkaalle lomakkeen tai asiakas voi tulostaa netistä tietojen tarkastus/muutoslomakkeen. Tietosuoja-asetuksen mukaan tiedot on toimitettava henkilölle kuukauden kuluessa.

Tietosuoja-asetus antaa henkilölle joissakin tilanteissa myös oikeuden siirtää omat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Terveydenhuollossa siirto voidaan tehdä asiakkaan kirjallisella pyynnöllä, mutta siten, että alkuperäinen tieto jää edelleen tiedon alkuperäisesti kirjanneelle organisaatiolle eli rekisterinpitäjälle.

Miten TyöSyke Oy varmistaa, että alihankkijoiden henkilötietojen käsittely on vaatimusten mukaista?

TyöSyke Oy vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan. TyöSyke Oy sopii henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja veloittaa sopimuksin kumppaninsa toimimaan asetuksen edellyttämällä tavalla.

Miten TyöSyke Oy:ssä on varauduttu tietoturvaloukkauksiin ja niistä raportointiin?

Uuden asetuksen myötä henkilöllä on oikeus ilman aiheetonta viivästystä saada tieto, jos hänen tietojaan on voinut joutua vääriin käsiin. Rekisterinpitäjänä TyöSykkeellä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa tietosuojaloukkauksesta viranomaisille 72 tunnin kuluessa sen havaitsemista.

TyöSyke Oy:ssä mahdolliset tietoturvaloukkaukset käsitellään tarkoitukseen luodun ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksia vastaavan toimintamallin mukaisesti.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Susanna Kallio
Tietosuojavastaava
0293080304

 

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSyke Oy täyttää 10 vuotta vuonna 2018. TyöSykkeen synnystä voit lukea tarkemmin blogista.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Uusi ajanvarausnumeromme on

029 3080 300

ma-to klo 8.00 – 15.00
pe klo 8.00 – 13.00

TeleQ-takaisinsoittopalvelustamme lisätietoa nettisivuiltamme tyosyke.fi/ajanvaraus

Seuraa asiantuntijoidemme blogeja

tyosyke.fi/blogi

Ajankohtaisia asioita terveydestä ja työkyvystä

Uusimmat aiheet mm.:

  • työstä palautuminen
  • ääniergonomia
  • terveellinen ravinto

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSykkeen Riihimäen toimipisteen (Penttilänkatu 5 A) sairaanhoidon toiminta siirtyy maanantaina 14.8.2017 Riihimäen sairaalan TyöSykkeen toimipisteeseen (Kontiontie 77). TyöSykkeen Penttilänkadun toimipisteessä säilyy muu työterveyshuollon toiminta ennallaan.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TYÖSYKE TIEDOTTAA UUDESTA PUHELINJÄRJESTELMÄSTÄ

Otamme TyöSykkeessä torstaina 13.10.2016 käyttöön TeleQ takaisinsoittojärjestelmän

Ajanvarausnumerot pysyvät ennallaan, eli 03-621 5500 sekä 03-621 5510 (Riihimäki). Joulukuussa 2016 otamme uudet puhelinnumerot käyttöön ja tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

TeleQ toimii seuraavalla tavalla: kun asiakas soittaa ajanvarausnumeroomme, hän saa äänitteessä kuulla valikon (1.Ajan peruutus 2. sairaanhoitoasia 3. muu ajanvaraus 4. muut asiat), josta hän valitsee, mitä aihetta puhelu koskee. Asiakas voi joko jäädä jonoon tai jättää takaisinsoittopyynnön. Puhelumme tulevat ohjautumaan niin, että kaikki sihteerit sekä sairaanhoitoasioita hoitavat työterveyshoitajat vastaavat koko TyöSykkeen alueen puheluihin.

Oman nimetyn työterveyshoitajan puhelinaika aamuisin klo 8.15-9.15 tulee poistumaan, ja oman hoitajan saa kiinni jättämällä soittopyynnön ajanvaraukseen.

Huom! Jos asiakas haluaa jättää takaisinsoittopyynnön, tulee äänite kuunnella loppuun asti, jotta takaisinsoitto rekisteröityy.

Hyvä asiakaspalvelu on meille ensiarvoisen tärkeää ja toivomme, että tämä uusi järjestelmä palvelee Teitä entistä paremmin!

Palautetta otamme mielellämme vastaan www.tyosyke.fi!

 

Ystävällisin syysterveisin,

TyöSyke Oy

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSyke Oy on siirtynyt Kanta-Palvelun käyttäjäksi 4.4.2016.

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka kautta näet hoitotietosi ja sähköiset reseptisi.

Lisätietoa palvelusta saat TyöSykkeen toimipisteistä ja kirjautumalla Omakanta-palveluun osoitteessa www.omakanta.fi.

 

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Kaikkien TyöSykkeen toimipisteiden ajanvaraus on suljettuna päivittäin klo 11.30 – 12.00.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

TyöSyke Oy muuttuu savuttomaksi työpaikaksi ja tilaksi 1.1.2016 alkaen. Tavoitteena on savuttomuudella tukea kaikkien työkykyä.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Olemme lisänneet Internetin kautta tehtäviä ajanvarausaikoja palvelumme parantamiseksi. Mikäli et pysty varausta tekemään, ei työnantajasi ole tilannut palvelua.

TyöSyke

Työterveyspalvelut, työhyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Asiakkaan Omakanta-palvelu

TyöSykkeessä on voinut saada eReseptin jo vuodesta 2013. Reseptitiedot ovat tarkasteltavissa Omakanta- palvelussa omilla pankkitunnuksilla. Palvelun kautta voit kätevästi tarkastaa voimassa olevat reseptisi sekä missä yksiköissä reseptejäsi on käsitelty. Reseptit näkyvät Omakannassa 2,5 v, siitä lähtien kun resepti on Sinulle kirjoitettu.Muita kuin eReseptejä ei näy palvelussa.

Reseptien lisäksi KANTA- palvelussa voit tarkastella terveystietojasi. TyöSyke siirtyy KANTA- palveluun kirjauksien osalta 2016. Muiden yksiköiden osalta terveystietojasi saattaa olla jo näkyvissä Omakannassa. Omakannan kautta voit tarkistaa, missä yksiköissä terveystietojasi on käsitelty.

Palvelun kautta voit hallita tietojesi käyttöä. Suostumuksellasi voit antaa tietosi käyttöön, asioitpa sitten julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Suostumus tietojen käyttöön on voimassa toistaiseksi ja voit perua sen milloin tahansa.

Muistathan käydä tutustumassa palveluun!

Palveluun kirjaudutaan osoitteessa www.kanta.fi. Sivuston oikeassa laidassa on vihreällä taustalla teksti” kirjaudu omakantaan”, paina tästä ja etene ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Kirjautuaksesi tarvitset joko pankkitunnukset, henkilökortin tai mobiilivarmenteen.

AIHEPIIRIT
Blogissa nyt

Lue lisää